İçeriğe geç
Ana sayfa » Yixing Hidroelektrik Santrali Animasyon (Pompa tipi)

Yixing Hidroelektrik Santrali Animasyon (Pompa tipi)


 

 

 

Pompa tipi santraller

Pompa tipi santraller puant yükteki  enerji gereksinimini karşılamak üzere dizayn edilmiştir.Memba ve mansapta birer göl bulunmakta, puant yüklerde enerji üretimi gerçekleştirilmekte, diğer zamanlarda santral pompa vazifesi görerek suyu tekrar membaya basmaktadır.

ELEKTRİK SANTRALLERİ

Kamuya açık enerji gereksinmesi ve endüstriyel amaçlar için üç fazlı alternatör olarak senkron jeneratörler kullanılır. Ancak küçük güçlerin sağlanması için yöresel asenkron jeneratörlerden ve bazı elektrikli trenlerin akım beslemesi için tek fazlı senkron jeneratörlerden de yararlanılmaktadır. Bugün elektrik enerjisini üreten jeneratör sistemleri çalıştırma türüne göre Hidroelektrik santraller ve Termik santraller olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

1. Hidroelektrik santralleri

Hidroelektrik santrallerinde türbinleri çevirmek için suyun düşü-kuvvetinden yararlanılır. Suyun düşme yüksekliğine göre hidroelektrik santralleri Alçak basınç-sistemleri (Düşü yüksekliği: 25 metreye kadar ), Orta basınç-sistemleri (Düşü yüksekliği: 25- 100 metre arasında ) ve Yüksek basınç-sistemleri (Düşü yüksekliği: 100 metrenin üstünde)olmak üzere kendi aralarında gruplara ayrılırlar.

Akarsu tipi hidroelektrik santraller su-düşü ve akışının yeterli olduğu akarsular üzerine kurulur. Bu tür santrallerden genellikle Ana-yüklemeyi karşılamak amacıyla yararlanılır.

Depo tipi hidroelektrik santrallerde yağmur ya da kar suyu bir yığınak arkasındaki çukurlukta toplanır ve santral, akım yüklemesinin yüksek olduğu saatlerde devreye sokularak Tepe-yüklenmeyi karşılar.

Pompa- hidroelektrik santrallerinde enterkonnekte akım şebekesinden beslenen büyük pompalar bulunur. Bu pompalar elektrik gereksinmesinin çok az olduğu gece saatlerinde çalıştırılarak, örneğin: bir vadideki akarsu yukarılarda bulunan özel depolara basılır. Enerji gereksinmesinin yüksek olduğu saatlerde depolarda bulunan su bırakılarak santral devreye sokulur.

Gelgit-ile çalışan hidroelektrik santralleri deniz kıyılarına kurulur ve gelgit (med-cezir) hareketinden enerji üretilir.

Su türbinlerinin devir sayıları oldukça düşüktür ve bunlar jeneratörlere ya doğrudan doğruya ya da bir dişli takımı üzerinden bağlanır. Doğrudan doğruya su türbinine bağlanan jeneratörlerde en az 2 en fazla 110 kutup bulunmaktadır.

2.Termik santraller

Termik santrallerde yakıtların içinde bulunan kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürülür. Önce yakıtın yanmasıyla açığa çıkan ısı enerjisi ile bir kazanda yüksek basınçlı kızgın buhar elde edilir ve sonra bu buharın yardımıyla bir buhar türbini harekete geçirilir. Buhar türbinin miline bir jeneratörün bağlanması sonucu, elektrik enerjisi kazanılmış olur. Buhar türbinlerinin devir sayıları yüksek olup dakikada 3000 devir yapacak bir biçimde yapılır ve çift kutuplu elektrik jeneratörleri ile doğrudan doğruya kavramaya getirilir. Bu tür bir makine grubu bazı kesimlerde Turbo jeneratör olarak anılmaktadır.

Buhar türbinli jeneratörlerin ekonomik nedenlere bağlı olarak tüm sene boyunca düzenli çalıştırılması gerekmektedir. Bunlar, enerji şebekesinde akarsu tipi hidroelektrik santrallerinde olduğu gibi Ana yüklenmeyi karşılar, ancak çoğu kez tepe yüklenmeleri de sağlamak zorunluluğuna düşer.

Termik santrallerde yakıt olarak genellikle taş kömürü, linyit kömürü, fuel-oil ya da doğal gaz kullanılır. Atom reaktörlerinde ise gerekli ısı enerjisi Uranyum-atom çekirdeğinin parçalanması sonucu elde edilir. Çok yakın bir gelecekte, kömür ve petrol gibi doğal enerji kaynaklarının tükeneceği kuşkusuz olduğundan, çok büyük güçler üreten atom reaktörlerinin önemi çağımızda giderek artmaktadır.

3. Yüklenme grafiği
Elektrik üreten santrallerden tüketim merkezlerine sağlanan elektriksel güçler, günün belirli saatlerine göre farklılıklar gösterir. Tüketim merkezlerinin özellikle kışın, sabah ve akşam saatlerinde çektiği güçler çok büyük olur. Büyük güç çekişi gece saatlerine doğru azalır ve sabaha doğru en küçük değerini alır.

Sabah ve akşam saatlerinde endüstri, sanayi ve tarım kesimindeki işletmelerin tüketimine aydınlatma ve konutlardaki ısıtma tüketimleri de eklendiğinden, bu zamanlarda daha büyük güçlerin karşılanması gerekir. Bu nedenle ana yüklenmenin dışında ayrıca bir tepe yüklenmenin sağlanması zorunludur. Tepe yüklenme deyiminden: ana yüklenmenin üstüne çıkan bir yüklenme hali anlaşılmalıdır.

Uygar batıda tepe yüklenmeyi karşılayacak, birçok yedek sistem mevcut iken, maalesef ülkemizde enerji üretimi ile tüketimi arasındaki dengesizlik aşırı bir düzeye varmakta ve özellikle akşam saatlerinde büyük ölçüde gerilim düşmeleri baş göstermektedir. Bütün bunların nedeni saatli enerji gereksinmesinin, mevcut santraller tarafından yeterince karşılanamamasıdır.

Ayrıntılı Bilgi : www.kamuenerji.com

“Yixing Hidroelektrik Santrali Animasyon (Pompa tipi)” hakkında 8 yorum

 1. Pompa tipi santraller , çok yaygın olmadığından bir çok kişiye yabancı olan bir saha.Bu animasyon pompa tipi santrallerle ilgili etkili bir anlatıma sahip.Sitemize kazandıran Ali KOCABAŞ Bey’ e teşekkürler.

 2. Mrblar…Ben pro-per energy de çalışıyorum. fakat hes işinde yeni oldugum için pek bir bilgim yok.. bana var ise arızalar ile ilgili bi döknüman gönderebilirmisiniz acaba? mesela en çok çıkan arızalr.. hangi arızalarda nelere bakılır nasık yapılır.. bakım yapmadan önce neler yapılmaılıdr gibi… emre.yucel@pro-per.net

 3. Ülkemizde HES (Hidroelektrik Santraller) lerle ilgili BAKIM-ONARIM ve REVİZYON konusunda pek fazla bilgi olduğunu sanmıyorum.tüm Üretim lisansı alan tüzel kişiler üretimi nasıl daha fazla yaparım konusunda çalışmalar içinde oluyorlar tamam üretimin maksimum olması çok güzel; bizim önerimiz,
  – Ani feyazan döneminde üretim kayıplarının olmaması için;
  1. Yıllık Revizyonların düzenli yapılması.(Bakım ve Onarım)
  2. Modernizasyon ve Otomasyon.(plc -Scada ve Teknoljik yeniliklerin uygulanması. Elektriksel ve Mekaniksel.)
  3. Kestirimci Ölçümler ve Testler. (vibrasyon ölçümü, Balans,Lazerli Kaplin cihazı ile ölçümler.vb. elektriksel ve mekaniksel test mve ölçümler.)
  4. Verimlilik Artışı.
  5. Yedek Parça Temini veya imali. (Yatak dökümü,Soğutucu imali,Sargı imali)
  6. Demontaj-Montaj (Tüm değerlerim,klerenslerin kayıt altına alınması.)
  …/…

  Ali OKUR
  Enerji Santralleri
  Mekanik Süpervizör
  0 532 795 50 80.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir