Nükleer enerji ile elektrik üretimi

Nükleer Santraller Nükleer enerji günümüz elektrik ihtiyacının yaklaşık %17’sini karşılamaktadır. Bazı ülkeler enerjilerinin büyük bir kısmını nükleer santrallerden üretmektedir. Örneğin Fransa Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı verilerine göre elektrik enerjisinin %75′ini nükleer enerjiden sağlamaktadır. Amerika ise enerjisinin %15′ini buradan karşılamakta fakat bazı bölgelerinde santraller daha yoğun biçimde enerji üretimi yapmaktadır. Dünya çapında 400′den fazla nükleer santral […]

Jeotermal Enerji Üretimi

 Jeotermal enerji Jeotermal (jeo-yer, termal-ısı anlamına gelir) yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür. Jeotermal kaynaklar […]

Çan Termik Santrali TanıtımıAkışkan yataklı.Kömür kireçle yandığından açığa çıkan kükürt, kireç tarafından tutuluyor.O yüzden çevreci bir santral.Detaylı sunum ve bilgileri videoda bulabilirsiniz. Ayrıca Çan TES santral tanıtım grubu tarafından hazırlanan   sunum aşağıdadır. Santral tanıtım grubu sitesi  https://www.santraltanitimgrubu.org/ .

Santralimiz üretim gücü olarak Çanakkale ilimizi besleyebilecek büyüklükte olup halihazırda Türkiye,deki elektrik üretiminin  % 1,5 – 2,5  civarını karşılamaktadır. Devamı hakkındaÇan Termik Santrali Tanıtımı

Pratik HES Çözümü-Temiz Enerji

Hidroelektrik Santrali (HES)

Hidroelektrik santrallar suyun enerjisinden faydalanarak elektrik üreten yapılardır. Hidroelektrik santral, suyun potansiyel enerjisinin mekanik enerjiye ve mekanik enerjinin de elektrik enerjisine dönüştürüldüğü yerdir.
Hidroelektrik santralarda özellikle bakımından aşağıdaki tipleştirmeler yapılabilir: Devamı hakkındaPratik HES Çözümü-Temiz Enerji

Termik Santraller ve Elektrik Üretimi

Termik Santraller ve Elektrik Üretimi Yanmayla ortaya çıkan ısı enerjisinden elektrik enerjisi üreten merkez. Yanma, bir kazan yada buhar üretecinde gerçekleştirilir ve suyun buhara dönüştürülmesini,daha sonrada bunun yüksek basınç altında (135 bar),yüksek sıcaklıkta(535�C)çok ısıtılmasını sağlar.Buhar önce türbinin yüksek basınçlı bölümünde ve daha sonra yeniden çok ısıtıldıktan sonra orta ve alçak basınçlı bölümlerde genişler.Birbirini izleyen bu […]

Termik Santraller Animasyon-Bölüm 5

TERMİK SANTRAL NEDİR? NASIL ÇALIŞIR? Yanmayla ortaya çıkan ısı enerjisinden elektrik enerjisi üreten merkez. Yanma, bir kazan yada buhar üretecinde gerçekleştirilir ve suyun buhara dönüştürülmesini,daha sonrada bunun yüksek basınç altında (135 bar),yüksek sıcaklıkta(535�C)çok ısıtılmasını sağlar.Buhar önce türbinin yüksek basınçlı bölümünde ve daha sonra yeniden çok ısıtıldıktan sonra orta ve alçak basınçlı bölümlerde genişler.Birbirini izleyen bu […]