Mini Rüzgar Türbini yapım videosu

RÜZGAR TÜRBİNİN KULLANIMI VE GELİŞİMİ

Rüzgar Türbini: Rüzgarın kinetik enerjisini mekanik enerjiye ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemlere rüzgar türbini denir. Bir rüzgar türbini başlıca şu parçalardan meydana gelir.Şekil:1(a)

1- Rotor: Rüzgarın kinetik enerjisini mekanik enerjiye çevirir.
2. Dişli Çark: Rotor’un dönme hızını arttırır.
3. Generatör: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir.
4. Fren: Türbini yavaşlatır ve durdurur.
5. Yönlendirici: Rüzgar doğrultusuna göre türbini yönlendirir.
6. Transformatör: Generatör voltajını şebeke voltajına yükseltir
7. Kule: Türbini taşır. Devamı hakkındaMini Rüzgar Türbini yapım videosu

Makara ve eğik düzlem

Makara ve eğik düzlem videosu. MAKARALAR Makaralar sabit bir eksen etrafında serbestçe dönebilen, çevresinde ipin geçebilmesi için oluğu olan basit bir makinedir. a. Sabit makaralar Çevresinden geçen ip çekildiğinde yalnızca dönme hareketi yapabilen makaralara sabit makara denir. Moment prensibine göre F . r = P . r => F = P dir. Makara ile ip […]

Yixing Hidroelektrik Santrali Animasyon (Pompa tipi)

Pompa tipi santraller Pompa tipi santraller puant yükteki  enerji gereksinimini karşılamak üzere dizayn edilmiştir.Memba ve mansapta birer göl bulunmakta, puant yüklerde enerji üretimi gerçekleştirilmekte, diğer zamanlarda santral pompa vazifesi görerek suyu tekrar membaya basmaktadır. ELEKTRİK SANTRALLERİ Kamuya açık enerji gereksinmesi ve endüstriyel amaçlar için üç fazlı alternatör olarak senkron jeneratörler kullanılır. Ancak küçük güçlerin sağlanması […]