İçeriğe geç
Ana sayfa » Pratik HES Çözümü-Temiz Enerji

Pratik HES Çözümü-Temiz Enerji


 

 
 

 

Hidroelektrik Santrali (HES)

Hidroelektrik santrallar suyun enerjisinden faydalanarak elektrik üreten yapılardır. Hidroelektrik santral, suyun potansiyel enerjisinin mekanik enerjiye ve mekanik enerjinin de elektrik enerjisine dönüştürüldüğü yerdir.
Hidroelektrik santralarda özellikle bakımından aşağıdaki tipleştirmeler yapılabilir:

a- Düşülerine Göre:

Orta düşülü santrallar :Düşü 15-50 metre arasında
Yüksek düşülü santrallar :Düşü 50 metreden büyük

b- Ürettikleri Enerjinin Karakter ve Değerine Göre:

Baz santrallar :Devamlı olarak enerji üreten santrallar
Pik santrallar :Enerjinin en çok ihtiyaç duyulduğu sürede çalışan santrallardır.
Alçak düşülü santrallar :Düşü 15 metreden az

c- Kapasitelerine Göre:

Küçük kapasiteli :99 kW’a kadar
Düşük kapasiteli :100-999 kW arası
Orta kapasiteli :1000-9999 kW arası
Yüksek kapasiteli :10 000 kW ve daha fazla

d- Yapılarına Göre:

a) Yeraltı santralı
b) Yarı gömülü ve batık santral
c) Yerüstü santralı

Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES)

Rüzgar enerjisinin kaynağı güneştir. Güneş enerjisinin karaları, denizleri ve atmosferi her yerde aynı derecede ısıtmamasından dolayı oluşan sıcaklık ve basınç farkları rüzgarı yaratmaktadır. Rüzgar, yüksek basınç alanından alçak basınç alanına yer değiştiren havanın dünya yüzeyine göre bağıl hareketidir. Rüzgar enerjisinde rüzgarın hızı, yönü ve esme saat sayısı gibi özellikleri değerlendirilir. Rüzgarın hızı yükseklikle, gücü ise hızının küpü ile orantılı olarak artar. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, seçilecek bölgenin meteorolojik özelliklerine ve kullanılacak türbinin tasarımına bağlıdır.

Güneş Enerjisi Santralleri

Güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda güneş pilleri kullanılır. Güneş pilleri fotovoltaiktir. Üzerine gelen güneş ışınlarını elektriğe çevirirler. Bu pillerin ana maddesi kristal silisyum ve galyum arsenittir.

Çöp Gazı (LFG) Santrali

LFG; (Landfill Gaz) yani katı atık depo alanlarından elde edilen gazdır. Doğalgazın kalorifik değerine yaklaşan bir değere sahip olan ve ülkemize kazandırılan yenilenebilir en önemli enerji kaynaklarından birisidir. Metan gazının çevre için çok zararlı bir gaz cinsi olması önemini daha da artırmaktadır. Atmosferdeki CO2 dengesini bozan sera gazlarınından en önemlisi CH4 yani metandır. Metanın diğer gazlarla karşılaştırıldığında atmosfere verdiği zarar eşdeğer gazlara göre 21 kat fazla olduğu hesaplanmıştır. Katı atık depolama alanları dünyada oluşan metan emisyonlarının %25’inden fazlasından tek başına sorumludur. Bugün, LFG kontrolü birçok ülkede bir zorunluluk haline gelmiştir.
LFG’nin elde edilişi şu şekildedir:
Katı atık depolama sahaları içerisindeki organik atıklar önce yüzeyde aerobik olarak bozunur. Havasız ortamda ise bu bozunma sonucu metan oluşumu başlar. Kullanıldığında fayda sağlayan metan kontrol edilemeyen durumlarda toksik ve patlayıcı olduğundan insan ve çevre sağlığı için bir tehdit oluşturur.
Biz, oluşan bu metanı kontrol edip faydalı bir şekilde kullanmak için katı atık depolama sahalarını birer biyoreaktör olarak kullanıyoruz. Bir bebeğin gazını alma usulü  gibi basit ama önemli bir tekniğin benzerini, mühendislik uygulamaları ve çözümleri ile birleştirip bu sahaların gazını alıyoruz. Alınan bu gazı gaz motorlarında yakarak elektrik enerjisi üretiyor ve sahaların cevreye ve insan sağlığına uyumlu hale gelmesini sağladığımız gibi ülke kaynaklarına ilave ediyoruz.

“Pratik HES Çözümü-Temiz Enerji” hakkında 5 yorum

  1. Aslında genel olarak hes ile ilgili edinilen bilgiler, aynı zamanda küçük hesler içinde geçerli.Çünkü hes büyük de olsa küçük de olsa aynı prensipler üzerinde projelendirilir ve işletilir. Bunda daha çok mekanik hesaplar etkili olmaktadır. Gelen suyun debisi, kaviyasyon sınırları, boyutlar ve verim dizayn açısından önemlidir. Örneğin generatör şaft ekseninin dik veya yatay olmasını yine prensipler belirler.En detaylı bilgi Hidayet Başeşme kitabından edinilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir