İçeriğe geç
Ana sayfa » Küçük Kesiciler – Anahtarlar- (Eng)

Küçük Kesiciler – Anahtarlar- (Eng)


 

 

Kesiciler     İndir

AÇIKLAMALAR …………………………………………………………………………………………………….iii
GİRİŞ …………………………………………………………………………………………………………………….. 1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ……………………………………………………………………………………….. 2
1. KESİCİLER …………………………………………………………………………………………………………. 2
1.1. Kesicilerin Görevi Yapısı ve Çeşitleri ……………………………………………………………….. 2
1.1.1. Kesicilerin Önemi…………………………………………………………………………………….. 2
1.1.2. Kullanılan Gerilime Göre Kesiciler…………………………………………………………….. 3
1.1.3. Kesici Üretim Standartları …………………………………………………………………………. 4
1.1.4. Alternatif Akımın Açılması ve Ark Olayı ……………………………………………………. 5
1.1.5. Kesicilerin Yapısı ve Bölümleri …………………………………………………………………. 6
1.1.6. Arkın Söndürüldüğü Ortama Göre Kesiciler ve Özellikleri ……………………………. 8
1.2. Kesicilerin Birbirlerine Üstünlükleri ……………………………………………………………….. 17
1.2.1. SF6 Güç Kesicileri Avantaj ve Dezavantajları …………………………………………….. 17
1.2.2. Vakumlu Kesicilerin Avantaj ve Dezavantajları…………………………………………….. 18
1.2.3. Basınçlı Havalı Kesicilerin Avantaj ve Dezavantajları…………………………………… 18
1.2.4. Tam Yağlı Kesicilerin Avantaj ve Dezavantajları…………………………………………… 19
1.2.5. Az Yağlı Kesicilerin Avantaj ve Dezavantajları …………………………………………….. 19
1.2.6. Manyetik Üflemeli Kesicilerin Avantaj ve Dezavantajları ………………………………. 20
1.3. Kesicilerde Aranan Özellikler…………………………………………………………………………. 20
1.4. Kesici Etiket Değerleri…………………………………………………………………………………… 21
1.5. Kesici Seçiminde Anma Değerleri…………………………………………………………………… 22
1.5.1. Kesici Seçiminde Olağan İşletme Koşulları ……………………………………………….. 22
1.5.2. Kesici Seçiminde Yerel Hava ve İklim Koşulları …………………………………………. 23
1.5.3. Kesici Seçiminde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Karakteristikler……… 23
UYGULAMA FAALİYETİ …………………………………………………………………………………. 26
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ………………………………………………………………………… 27
PERFORMANS DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………… 28
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ……………………………………………………………………………………… 29
2. KESİCİLERİN MONTAJI……………………………………………………………………………………. 29
2.1. Kesicilerin Montaj (Kullanım) Yerleri……………………………………………………………… 29
2.2. Kesicilerin Montaj Teknikleri…………………………………………………………………………. 31
2.2.1. Kesicileri Montaj Yerine Getirirken Dikkat Edilecek Hususlar ……………………. 31
2.2.2. Kesicilerin Standart Montaj Yüksekliği ve Açıklık Mesafeleri……………………… 33
2.2.3. Montaj Araç ve Gereçleri ………………………………………………………………………… 36
2.2.4. Kesici Montaj İşlem Sırası……………………………………………………………………….. 37
2.2.5. Kesici Montaj Yapımında Dikkat Edilecek Hususlar…………………………………… 40
2.3. Kesici Topraklaması Yapımı ………………………………………………………………………….. 40
2.3.1. Topraklama İşlem Sırası ………………………………………………………………………….. 40
2.3.2. Topraklama Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar ………………………………………… 42
2.4. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği……………………………………………… 44
UYGULAMA FAALİYETİ …………………………………………………………………………………. 45
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ………………………………………………………………………… 46
PERFORMANS DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………… 47
ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ……………………………………………………………………………………… 48
3. KESİCİ BAĞLANTILARI ve KUMANDASI ………………………………………………………… 48
3.1. Kesici Bağlantıları…………………………………………………………………………………………. 48
İÇİNDEKİLER
ii
3.1.1. Kesici Bağlantılarında Kullanılan İletkenlerin Özelliği ……………………………….. 48
3.1.2. Kesici Bağlantı Yöntem ve Tekniği ………………………………………………………….. 53
3.2. Kesici Kumanda Sistemi………………………………………………………………………………… 56
3.2.1. Kesici Otomatik Kumanda Sistem Özelliği………………………………………………… 60
3.2.2. Kumanda Sistem Bağlantı İşlem Sırası ……………………………………………………… 63
3.2.3. Kumanda Sistem Bağlantısında Dikkat Edilecek Hususlar …………………………… 64
3.3. Kesicilerin Çalışma Testi (Devreye Alma-Çıkarma)………………………………………….. 65
3.3.1. Çalışma Testi İşlem Sırası ……………………………………………………………………….. 65
3.3.2. Çalışma Testinde Dikkat Edilecek Hususlar ………………………………………………. 68
3.4. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği………………………………………………………………. 72
3.5. Topraklamalar Yönetmeliği ……………………………………………………………………………. 75
UYGULAMA FAALİYETİ …………………………………………………………………………………. 77
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ………………………………………………………………………… 78
PERFORMANS DEĞERLENDİRME…………………………………………………………………… 79
MODÜL DEĞERLENDİRME …………………………………………………………………………………. 80
CEVAP ANAHTARLARI……………………………………………………………………………………….. 82
KAYNAKLAR………………………………………………………………………………………………………. 83
KAYNAKÇA………………………………………………………………………………………………………… 84

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir