İçeriğe geç
Ana sayfa » Çılgın Şantiye

Çılgın Şantiye


 

 
 

 

Şantiyeler ve İş Güvenliği

Videodan anlaşılacağı üzere şantiyelerde iş termin planı ve bunu uygulayan amirlerin disiplinli denetimi şarttır. Bu disiplin sayesinde düzeysiz şakaların, diğer iş  risklerinin önüne geçilebilir ve olası iş kazaları önlenebilir.

Şantiye Takımı

Şantiye Şefi

Şantiyede resmi ve gayri resmi her şeyden sorumlu olan kişidir.
Genellikle yerinde bulamazsınız. Ya arazidedir ya da idareye görüşmeye gitmiştir. Mesai saati belirsizdir.
Şantiye Şefi; işverenin işyerindeki kanuni temsilcisidir. Şantiye Şefini işveren atar, kontrol teşkilatınca onaylanır. İdareye yazı ile başvurulur, yeterliliği idarece kontrol edilir (Diploma, özgeçmiş, işveren vekaletnamesi, şantiye şefi taahhütnamesi)
Müteahhit ve dolayısıyla vekili olan Şantiye Şefi, idarece tasdik edilmiş olsa dahi, hataları bulup düzeltmekle yükümlüdür.Bu Şantiye Şefi’nin temel sorumluluğudur.

Şantiye Şef Yardımcısı

Şefin Sorumlu olduğu her şeyden yardımcısı da sorumludur. Şantiye Şefliği zamanın çoğunu işveren kuruluşla ilişkilerde harcar.
Şef Yardımcısı, Arazi Mühendisi olarak ve şantiye iç işleri ile ilgili genel sorunlara direk muhatap olan kişidir. Hem arazi, hem proje hem de hakkedişlerle uğraşır. Hiç boş zamanı yoktur. Mühendisliğin en yoğun yaşandığı görevlerden birisidir.
Arazi Mühendisliğinin temel noktası sabırdır. Şantiyede insanları anlamak, kim ne iş yapabilir, hangi makine ne iş yapabiliri, yani deneyimi, mühendis bu aşamada öğrenir.

İş Güvenliği Mühendisi

İş Güvenliği: İşyerlerinde kazaları ve meslek hastalıklarını minimum
seviyeye indirmek için risk analizlerini yapmak
ve bu analizlere göre uygun risk kontrol tedbirlerini uygulamak ve
denetlemek, iþçilere gerekli eğitimi vermek
amacıyla uygulanan çoklu bilimsel bir yönetim sistemidir.

Şantiyelerin büyüklüğüne ve ihtiyacýna göre değişse de yukarıda tanımlanan
işi yapan teknik elemanlara iş
güvenliği elemanı denir.

Alttan başlarsak iş güvenliği gözetimcisi, iş güvenliği formeni, iş güvenliði süpervizörü, iş güvenliği teknikeri, iş
güvenliği uzmanı, işgüvenliği müdürü ve iş güvenliği koordinatörü şeklinde sıralanan pozisyonlar bulunmaktadır.

Şantiyelerde genellikle iş güvenlikçi olarak anılır. Yurtdışı
şantiyelerinde genelde HSE (health safety
environment) olarak bilinir.

Formen

Formen, şantiyecilikte bir meslek grubundan (Usta, operatör,topograf) kendini yetiştirmiş, arazide işin uygulanması için makine, personel ve malzemeyi sevk ve idare eder. Ekip başıdır. Kazı, Beton Formeni gibi.
Mektepli değil alaylıdır. Yani çekirdekten yetişmedir. Hesap yönünden fazla detaya inemez, deneyimleri öngörülerini haklı çıkarır. Haksız çıktığı durumlar da olabilir. Projede çizgi ve görünümlerden ibaret bir işi, en uygun maliyetle gerçeğe dönüştürmekte deneyim en önemli araçtır ve Formen bunun anahtarıdır. Hangi makine ne iş yapabilir veya yapamaz, hangi şoför veya operatör nasıl idare edilir formen bilir.
İşe yeni başlamış bir teknik eleman için bir formenle çalışmak zordur. Hesabı bilen mühendis formenin destekleyicisidir. Mühendis iyi bir izleyici olursa, arazi ve iş deneyim süreci formen vasıtasıyla çabuklaşır.

Atölye

Atölye , şantiyenin oto sanayisidir. Ustaların özelliği ,iş makineleri ve şantiyenin türüne göre o işe özel makinelerden iyi anlamalarıdır. Atölyenin yapamadığı araç teknik servise veya sanayi ye gider. Bunun dışında yedek parça temin edilir, atölye tamiri kendisi yapar.
Ustalar da çekirdekten yetişmedir. Atölyenin kendine has bir dili vardır. İngilizce kataloglardan Türkçe’ye değişerek geçmiş çok kelime vardır. Bu lisan zaman içerisinde anlaşılır.
Atölyede iş yeri hem şantiye hem de arazidir. Yol, sulama gibi geniş alanlı işlerde arazide çalışan iş makinelerinin bakım ve tamirleri çoklukla yerinde yapılır. Atölye, aynı zamanda arazi personelidir. Ağır bakım ve tamirlerde iş makineleri şantiyeye gelir.

Etiketler:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir