İçeriğe geç
Ana sayfa » 380 kV Vertikal ayırıcının kapama manevrası

380 kV Vertikal ayırıcının kapama manevrası

Kesici ve Ayırıcıların Kullanma Yerlerine Göre İsimlendirmesi:

Güç Ayırıcısı: Kısa devre kesme gücü olmayan ve normal yüklü devreleri açıp kapayan cihazdır.

Hat Ayırıcısı: EİH ve EDH’nı veya yer altı kablosunu besleyen kesicinin hat tarafında bulunan ayırıcısıdır.

Bara Ayırıcısı: EİH ve EDH’nı veya yeraltı kablosunu besleyen kesicinin bara tarafında bulunan ayırıcısıdır.

Topraklama Ayırıcısı: Gerilimsiz duruma getirilmiş elektrik devrelerini toprakla
irtibatlamak için kullanılan cihazdır.

By-Pass Ayırıcısı: Tek baralı sistemde ait olduğu kesici yük altında (kapalı) iken
açılıp, kapanabilen bir ayırıcıdır.

Transfer Ayırıcısı: Transfer baralı sistemde, transfer kesicisini baralara veya diğer fiderleri transfer baraya bağlayan ayırıcıdır.

Bara Bölümleyici Ayırıcı: Bir barayı iki kısma ayırmak veya birleştirmek için

kullanılan ayırıcıdır.
Transfer Kesici: Bir teçhizatın kendi kesicisinin yerine geçebilen ve ana barayı
Transfer baraya bağlamakta kullanılan kesicidir.

Kublaj (Bara Bağlayıcı) Kesici: Çift ana baralı sistemlerde iki ana barayı birbirine bağlayan kesicidir.

Bara Bölümleyici Kesici: Bir barayı iki kısma ayırmak veya birleştirmek için
kullanılan kesicidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir