Direnç Akım-Gerilim Grafiği [Rezistif Yük]

Direnç yani omik yüklerin akım ve gerilim grafik Animasyonu. Direnç Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar elektronların geçişini etkileyen veya geciktiren kuvvetlerdir. İşte bu kuvvetlere DİRENÇ denir. Direncin birimi “Ohm” dur. OHM KANUNU Bir elektrik devresinde; akım, voltaj ve direnç arasında bir bağlantı […]