Perpetuum Mobil Sistem

Perpetuum Mobile Verimlilik katsayısı 1’e eşit veya 1’den büyük olan makinaların tümüne birden takılan isim. İlk etki verildikten sonra ilk enerjilerinden hiç bir şey kaybetmeden yada tam tersine enerji üreterek sonsuza kadar hareket edeceği varsayılan teorik makinaların toptan adı. rönesas döneminde böyle makinalar dizayn etmeye çalışmak zamanın bilim adamlarının ciddi bir uğraşı veya hobisi olmuştur.