İzolatör Şeklinin Önemi

İzolatör Şeklinin Önemi Video. İzolatörler Havai hatların tesisinde kullanılan iletkenlerin , direklere tespitine yarayan ve iletkenleri hem taşımaya hem de toprak ile diğer iletkenlere karşı izole etmeye yarayan şebeke malzeme -lerine izolatör denir. Elektriksel vasıfları yanında büyük mekaniksel yüklere de dayanması beklenen izolatörler genel olarak porselenden veya camdan yapılsa da bazen stealit ve özel kompoze […]