Bara Sistemleri-Bölüm-2

Tek Baralı Sistem ve Manevra Özellikleri Tek baralı sistemde transformatör ve hatlar; kesici ve ayırıcılar üzerinden aynı baraya bağlıdır.Tek baralı sitemde, herhangi bir kısımda bakım ya da arıza çalışması olduğunda enerji kesintisi olması dezavantajdır. Tesis maliyeti yönünden ucuz ve işletme kolaylığı ise avantajıdır. Tek Ana Bara + Transfer Baralı Sistem ve Manevra Özellikleri Transfer baralı […]

Şalt sahasında trafo patlaması

Transformatörler Eletromanyetizmadan hatırlanacağı üzere bir bobin içinden akım geçerse o bobinin etrafında bir manyetik alan meydana gelir.  Bu manyetik alan mıknatısda olduğu gibi kuvvet çizgileri meydana getirir. Eğer akım değeri artarsa kuvvet çizgileride o oranda bobinin dışına doğru taşacaktır. Aksi şekilde akım değeri azalırsa kuvvet çizgileri iç tarafa doğru yaklaşacaktır. Eğer başka bir bobin ilk […]

380 kV izalatör patlaması

İzolatörler Havai hatların tesisinde kullanılan iletkenlerin , direklere tespitine yarayan ve iletkenleri hem taşımaya hem de toprak ile diğer iletkenlere karşı izole etmeye yarayan şebeke malzeme -lerine izolatör denir. Elektriksel vasıfları yanında büyük mekaniksel yüklere de dayanması beklenen izolatörler genel olarak porselenden veya camdan yapılsa da bazen stealit ve özel kompoze malzemelerden de yararlanılmaktadır. Porselen […]

Havalı Kesici Kutup Değişimi

380 kV Havalı Kesici Kutup Değişimi Videosu . Kesiciler Kesiciler elektrik güç şebekelerinde kapalı devrenin oluşmasını sağlayan ve bu devreyi boşta, yükte ve özellikle kısa devre halinde açabilen ve kapayabilen ve bu işi hem elle kumanda ve hem de otomatik kumanda yardımı ile yapabilen denetleme elemanıdır. Bir kesicinin görevi kapalı konumda devreden güç akışını sağlamak […]