in Hidrolik Santral

Su gücüyle çalışan generatörVideoda küçük çaplı bir boruyla çalışan bir türbin generatör modülünü görmektesiniz. Görüldüğü üzere küçük hesler temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Çevreye kesinlikle zarar vermez.Aşağıda küçük heslerle ilgili bir makale okuyacaksınız…

Hidroelektrik Santrali (HES)

Hidroelektrik santrallar suyun enerjisinden faydalanarak elektrik üreten yapılardır. Hidroelektrik santral, suyun potansiyel enerjisinin mekanik enerjiye ve mekanik enerjinin de elektrik enerjisine dönüştürüldüğü yerdir.
Hidroelektrik santralarda özellikle bakımından aşağıdaki tipleştirmeler yapılabilir:

a- Düşülerine Göre:

Orta düşülü santrallar :D üşü 15-50 metre arasında
Yüksek düşülü santrallar :D üşü 50 metreden büyük

b- Ürettikleri Enerjinin Karakter ve Değerine Göre:

Baz santrallar :D evamlı olarak enerji üreten santrallar
Pik santrallar :Enerjinin en çok ihtiyaç duyulduğu sürede çalışan santrallardır.
Alçak düşülü santrallar :D üşü 15 metreden az

c- Kapasitelerine Göre:

Küçük kapasiteli :99 kW’a kadar
Düşük kapasiteli :100-999 kW arası
Orta kapasiteli :1000-9999 kW arası
Yüksek kapasiteli :10 000 kW ve daha fazla

d- Yapılarına Göre:

a) Yeraltı santralı
b) Yarı gömülü ve batık santral
c) Yerüstü santralı

Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES)

Rüzgar enerjisinin kaynağı güneştir. Güneş enerjisinin karaları, denizleri ve atmosferi her yerde aynı derecede ısıtmamasından dolayı oluşan sıcaklık ve basınç farkları rüzgarı yaratmaktadır. Rüzgar, yüksek basınç alanından alçak basınç alanına yer değiştiren havanın dünya yüzeyine göre bağıl hareketidir. Rüzgar enerjisinde rüzgarın hızı, yönü ve esme saat sayısı gibi özellikleri değerlendirilir. Rüzgarın hızı yükseklikle, gücü ise hızının küpü ile orantılı olarak artar. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimi, seçilecek bölgenin meteorolojik özelliklerine ve kullanılacak türbinin tasarımına bağlıdır.

Güneş Enerjisi Santralleri

Güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda güneş pilleri kullanılır. Güneş pilleri fotovoltaiktir. Üzerine gelen güneş ışınlarını elektriğe çevirirler. Bu pillerin ana maddesi kristal silisyum ve galyum arsenittir.

Çöp Gazı (LFG) Santrali

LFG; (Landfill Gaz) yani katı atık depo alanlarından elde edilen gazdır. Doğalgazın kalorifik değerine yaklaşan bir değere sahip olan ve ülkemize kazandırılan yenilenebilir en önemli enerji kaynaklarından birisidir. Metan gazının çevre için çok zararlı bir gaz cinsi olması önemini daha da artırmaktadır. Atmosferdeki CO2 dengesini bozan sera gazlarınından en önemlisi CH4 yani metandır. Metanın diğer gazlarla karşılaştırıldığında atmosfere verdiği zarar eşdeğer gazlara göre 21 kat fazla olduğu hesaplanmıştır. Katı atık depolama alanları dünyada oluşan metan emisyonlarının %25′inden fazlasından tek başına sorumludur. Bugün, LFG kontrolü birçok ülkede bir zorunluluk haline gelmiştir.
LFG’nin elde edilişi şu şekildedir:
Katı atık depolama sahaları içerisindeki organik atıklar önce yüzeyde aerobik olarak bozunur. Havasız ortamda ise bu bozunma sonucu metan oluşumu başlar. Kullanıldığında fayda sağlayan metan kontrol edilemeyen durumlarda toksik ve patlayıcı olduğundan insan ve çevre sağlığı için bir tehdit oluşturur.
Biz, oluşan bu metanı kontrol edip faydalı bir şekilde kullanmak için katı atık depolama sahalarını birer biyoreaktör olarak kullanıyoruz. Bir bebeğin gazını alma usulü  gibi basit ama önemli bir tekniğin benzerini, mühendislik uygulamaları ve çözümleri ile birleştirip bu sahaların gazını alıyoruz. Alınan bu gazı gaz motorlarında yakarak elektrik enerjisi üretiyor ve sahaların cevreye ve insan sağlığına uyumlu hale gelmesini sağladığımız gibi ülke kaynaklarına ilave ediyoruz.

Related Posts

45 Comments

 1. necmettin 15 Eylül 2010
 2. hasan35 06 Aralık 2010
 3. ali tural 27 Aralık 2010
 4. yağmur 30 Mart 2011
 5. yağmur 30 Mart 2011
 6. abdullah 11 Nisan 2011
 7. Gurkan YUKSEL 06 Kasım 2011
 8. mehmet lafcı 11 Kasım 2011
 9. makarna80 29 Kasım 2011
 10. Sultan Murat Şahin 15 Aralık 2011
 11. Adem Ünal 10 Ocak 2012
 12. Eren Küçükbekir 12 Ocak 2012
 13. Ahmet Erdoğan 24 Şubat 2012
 14. selim 24 Şubat 2012
 15. Mustafa 27 Şubat 2012
 16. Sertaç Kuri 03 Mart 2012
 17. ercan 18 Mart 2012
 18. MUSTAFA 01 Nisan 2012
 19. MUSTAFA 01 Nisan 2012
 20. halil 08 Mayıs 2012
 21. rüstem turgut 29 Ağustos 2012
 22. Orhan Molla Çiftyıldız 30 Eylül 2012
 23. Orhan Molla Çiftyıldız 30 Eylül 2012
 24. ORHAN ÇİFTYILDIZ 30 Eylül 2012
 25. oral baş 12 Ekim 2012
 26. Muhammet Karali 12 Ekim 2012
 27. zafer yıldırım 25 Ekim 2012
 28. nadir civelek 30 Kasım 2012
 29. bülent 09 Aralık 2012
 30. bülent 09 Aralık 2012
 31. halil koç 12 Aralık 2012
 32. ali aydin 17 Aralık 2012
 33. ibrahim düzüngen 23 Ocak 2013
 34. remzi 27 Ocak 2013
 35. ali aydin 06 Mart 2013
 36. ayşe 22 Mart 2013
 37. ismail 31 Mart 2013
 38. akın 08 Temmuz 2013
 39. serkan 20 Temmuz 2013
 40. isa akçal 07 Aralık 2013
 41. ahmet 09 Aralık 2013
 42. hasan 28 Mart 2014
 43. mehmet 25 Mayıs 2014
 44. yalçın 21 Kasım 2015

Bir Cevap Yazın