Kombine Çevrim Santralleri video

kombine

Kombine Çevrim terimi, esas itibariyle gaz türbin çevrimi ve buhar çevrimin bir sistem içine alınarak birbirini tamamlayıcı şekilde çalıştırılmasını ifade etmekte olup, genel prensibi gaz türbin çevriminden çıkan egzost gazlarının yüksek dereceli ısısının su/buhar çevriminde kullanılarak ek bir enerji üretiminin sağlanmasına dayanmaktadır. Kombine çevrimlerde birincil olarak elektrik üretimi sağlanmakla birlikte, istenirse çevrimden ara buhar alınarak santral, birleşik ısı-güç (cogeneration ) sistemi olarak da çalıştırılabilir. Bu özelliği ile kombine çevrimler, ısı-güç üretiminde günümüzde var olan en verimli yöntem konumundadır. Genel olarak kombine çevrimin çalışma prensibi şöyle özetlenebilir; Atmosferden alınan hava, bir filtre sisteminden geçirildikten sonra gaz türbinin kompresör Devamı hakkındaKombine Çevrim Santralleri video

Gaz Türbinleri-Animasyon anlatım

Gaz Türbinleri Büyük hacim kaplayan ve ağır buhar türbini tesislerine göre gaz türbinlerinin yapısı basittir. Basitlik ve göreceli olarak hafiflik gaz türbinlerinin en önemli iki avantajını oluşturur. Gaz türbinleri bir ünite olarak güç dönüşümü yaptıklarından sadece türbin değil türbine gaz sevkeden diğer elemanlar ile birlikte bir ünite olarak performans hesaplanır. Kompresör veya türbinlerin esas karakteristikleri, […]